Казань:
Аквапарк

Аквапарк в Казани. 2003 г. Предпроектное предложение.